W dniach 28 do 30 sierpnia br. w Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim miało miejsce spotkanie formacyjne dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z Oddziału Okręgowego w Poznaniu. W programie były min.: wykłady, spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia, zwiedzanie byłego klasztoru i zabytkowego kościoła bernardynów, obecnie należącego do Misjonarzy Świętej Rodziny. O stronę duchową uczestników spotkania zadbał ks. infułat Jan Kasprowicz asystent kościelny Stowarzyszenia w Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Pierwszego dnia uczestnicy spotkania zwiedzali opalaną węglem brunatnym elektrownię w Pątnowie. Kluczowym pytaniem, jakie zadawano podczas zwiedzania tego obiektu było - jaka jest przyszłość energii konwencjonalnej, jakie są wyzwania i jakie zagrożenia, jeśli nie podejmie się działań ograniczających zanieczyszczenie powietrza przez spalanie węgla brunatnego? Do końca 2030 roku w zespole Elektrowni Pątnów zakończy się produkcja energii elektrycznej z węgla. Od tego momentu firma ma wytwarzać wyłącznie „zieloną” energię (farmy wiatrowe, panele słoneczne, biomasa i tzw. „zielony" wodór) planuje też budowę małych reaktorów jądrowych na terenach po elektrowni.

Po powrocie z wycieczki członkowie Zarządu O/O i Zarządów poszczególnych Oddziałów odbyli spotkanie statutowe podsumowujące pierwsze półrocze podjętych działań na terenie wielkopolski i województwa lubuskiego.

Drugi dzień był intensywny i obfitował kilkoma ważnymi spotkaniami. Karol Irmler przewodniczący Zarządu O/O przedstawił prezentację multimedialną, w której przypomniał cykl wykładów pt. „Świat myśli Prymasa Prymas Wyszyńskiego, o czym jeszcze warto powiedzieć?”. Zaprezentował najważniejsze tezy z wykładów prof. Grzegorza Kucharczyka, prof. Michała Białkowskiego i ks. prof. Jacka Hadrysia. Intencją organizatorów tych potkań było ukazanie takich faktów i fragmentów nauczania Prymasa, które są mniej eksponowane w literaturze historycznej opisującej Jego życie, posługę i dziedzictwo, które nam pozostawił. Z wykładów mogliśmy się dowiedzieć co Prymas mówił o kobietach, co sadził o mowie ojczystej, jakie były relacje Prymasa z Żydami, kim był Prymas Wyszyński dla polskich Ormian.

Następnie odbyło się spotkanie się z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Kamilem Sulejem i członkiem Zarządu Esterą Ryczek. Goście z Warszawy omówili trudną sytuację przed majowym Walnym Zebraniem Stowarzyszenia: anonimy wysyłane do członków Stowarzyszenia i pracowników Grupy Inco, artykuły na portalach internetowych o mobbingu wobec dawnych i obecnych pracowników, kierowanie tych spraw do prokuratury, to wszystko sprawiło, ze wewnętrzne konflikty, stały się publiczne i uderzyły w wizerunek Stowarzyszenia. Mimo tej trudnej sytuacji realizowano misję i program Stowarzyszenia. Podano wiele przykładów wysoko ocenianej działalności Stowarzyszenia w wymiarze ogólnopolskim: Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, Nagrody Stowarzyszenia z najważniejszą im. Włodzimierza Pietrzaka, a także w wymiarze regionalnym: szkolenia dla katechetów pod nazwą Wierzyć, działać i zwyciężać jak Prymas Wyszyński oraz szkolenia dla związkowców z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej. W dyskusji wzięli udział przewodniczący Zarządów, którzy zaprezentowali działalność swoich Oddziałów, ale jednocześnie apelowali o większe środki finansowe na lokalne projekty.

Po południu mieliśmy okazję wysłuchać wykładu Jacka Wiśniewskiego – księgarza, wydawcy, autora książek dotyczących historii Konina. Wykład pt. „Ojciec Maksym Tarejwo - zakonnik Braci Mniejszych Kapucynów z klasztoru w Lądzie, działacz niepodległościowy, uczestnik Powstania Styczniowego 1863 roku” nie był przypadkowy, gdyż w tym roku obchodziliśmy 160 rocznicę tego ostatniego zrywu niepodległościowego czasu zaborów. Postać tego wyjątkowego zakonnika, konspiratora, kapelana Powstania, skazanego i zamordowanego przez Rosjan zastała ukazana na tle działań powstańczych na trenie Konina i okolic. Wykład był pełną faktów i anegdot opowieścią o historii ziemi, na której gościliśmy.

Tego dnia spotkaliśmy się także z ks. infułatem Janem Kasprowiczem naszym asystentem kościelnym, kustoszem i proboszczem Bazyliki Prymasowskiej WNMP w Gnieźnie. To było wyjątkowe świadectwo o Prymasie Wyszyńskim, którego po raz pierwszy ks. Jan spotkał w Mogilnie w czasie obchodów millenijnych przed wstąpieniem do gnieźnieńskiego Seminarium. W maju 1971 r. z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego przyjął święcenia kapłańskie. Kilka miesięcy później ks. Prymas wezwał go do siebie i skierował na studia z historii sztuki na KUL. Prymasa Wyszyńskiego wspomina nie tylko, jako metropolitę gnieźnieńskiego, ale człowieka ogromnej prostoty, choć miał w sobie dostojeństwo. Jednocześnie miał w sobie dużo ciepła i takiej ludzkiej zwyczajności i normalności.

Podsumowując całe spotkanie, można powiedzieć, ze był to dla nas czas na pogłębianie formacji duchowej poprzez udział w codziennej Mszy świętej, wspólną modlitwę Apelu Jasnogórskiego, poszerzenie wiedzy o Prymasie Wyszyńskim, o historii Polski oraz integrację uczestników i pogłębienie wspólnoty Civitas Christiana.

Karol Irmler

Bezpłatne egzemplarze książki pt. "Wydarzenia Zielonogórskie w 1960 roku" dostępne są w:

*odbiór publikacji możliwy w godzinach pracy danej instytucji 

*liczba egzemplarzy ograniczona – wydrukowano 2 tys. szt. książki 

 

https://dlarodziny.zgora.pl/wz1960/ 

 

 

„Wydarzenia Zielonogórskie w 1960 roku” red. Tadeusz Dzwonkowski

Wydanie V poprawione i uzupełnione - Zielona Góra 2023

 

 

30 maja 1960 roku mieszkańcy Zielonej Góry odważnie zaprotestowali przeciwko decyzji ówczesnych władz państwowych o odebraniu parafii pw. Św. Jadwigi tzw. Domu Katolickiego, w którym znajdowały się min. salki katechetyczne, gdzie nauczano religii, scena, na której wystawiano sztuki teatralne i organizowano koncerty. Dom ten był swego rodzaju ośrodkiem kultury katolickiej. W jego obronie wzięło udział ok. 5000 osób. Przez kilka godzin trwały starcia z milicją. Aresztowano 333 demonstrantów, z czego 185 osób osądzono i skazano na wyroki od 1 roku do 5 lat więzienia, a 47 osób zostały ukarane przez kolegia karno-administracyjne, kilkunastu uczniów relegowano ze szkół. Wydarzenia te były jednym z największych protestów społecznych w czasach PRL miedzy poznańskim czerwcem 1956 a grudniem 1970 roku.

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Zielonej Górze przy współpracy ze Stowarzyszeniem dla Rodziny wydał po raz piąty książkę pod redakcją dra Tadeusza Dzwonkowskiego pt. „Wydarzenia Zielonogórskie w 1960 roku”. Celem tego projektu jest przede wszystkim przekazanie wiedzy o przyczynach, przebiegu i skutkach wydarzeń związanych z obroną Domu Katolickiego 30 maja 1960 r. oraz jej utrwalenie w świadomości mieszkańców Zielonej Góry i Województwa Lubuskiego, zwłaszcza młodego pokolenia. Pierwsza książka ukazała się w 1995 roku a kolejne wydania w 2010, 2017, 2018 roku.

Wznowiona książka jest uzupełniona i poszerzona o dodatkowy rozdział pt. „Przywracanie pamięci”, w którym autorzy przypominają, jakie działania podjęto na przestrzeni ostatnich 30 lat, aby wydobyć z zapomnienia, celowo przemilczane przez ówczesną władzę wydarzenia w Zielonej Górze. Złożyły się na ten proces przywracania pamięci: opracowania naukowe, wydawnictwa albumowe, pomniki, tablice, konferencje, koncerty, widowiska i uroczyste obchody kolejnych rocznic.

W budowaniu tożsamości wspólnot lokalnych, najważniejszą rolę spełniają rodzina i przekaz rodzinny, opowiadanie rodzinnej historii, przekazywanie z pokolenia na pokolenie historii rodziny na tle historii swojego miejsca zamieszkania oraz szkoła w procesie nauczania historii w tym regionalnej i kształtowania postaw patriotycznych. W tym zakresie pielęgnowania pamięci o ważnych wydarzeniach w 1960 roku Zielonej Górze zarówno w rodzinach, jak i szkole bardzo pomocna będzie wznowiona książka.

Karol Irmler

 

30 maja 2023 r. podczas miejskich obchodów rocznicowych wydawcy V wydania publikacji o Wydarzeniach Zielonogórskich przekazywali mieszkańcom bezpłatne egzemplarze wznowionej publikacji. Po dedykacje i wpisy autorów ustawiła się długa kolejka, w której słychać było głosy wspomnień własnych i przekazów rodzinnych. Naocznych świadków tych Wydarzeń jest coraz mniej. Dlatego tym bardziej zależy nam na dotarciu z tą wiedzą o historii naszego regionu do kolejnych pokoleń.

 

W działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy o historii naszego regionu włączyli się:

 • Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
 • Stowarzyszenie dla Rodziny
 • Poseł na Sejm RP Jerzy Materna
 • Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak
 • Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa
 • Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki
 • Fundacja ARP
 • Fundacja PGE
 • Fundacja PKO Banku Polskiego 
 • Grupa PZU – Sponsor Wydarzenia 
 • ja ARP
 • Fundacja PGE
 • Grupa PZU - sponsor 
 • TVP3 Gorzów Wlkp.
 • Radio Zachód
 • Gazeta Lubuska
 • Gość Niedzielny
 • Tygodnik Katolicki Niedziela
 • Kwartalnik Civitas Christiana i portal e-civitas

 

 

Publikacja zostanie bezpłatnie przekazana do bibliotek publicznych i szkolnych
z terenu województwa lubuskiego

 

Bezpłatne egzemplarze publikacji dostępne będą
w punktach Informacji Turystycznej w Zielonej Górze

 

Warto odwiedzić Serwis Gazety Lubuskiej o Wydarzeniach Zielonogórskich

https://plus.gazetalubuska.pl/wydania/wydarzenia-zielonogorskie

 

 

40 szkół, 37 nauczycieli, 74 uczniów poczuło Radość Ewangelii i poniosło ją dalej.

 

27. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej dla uczestników z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odbył się 20 kwietnia 2023 r. w Liceum Ogólnokształcące nr III im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze.

Tegoroczne zmagania konkursowe koncentrowały się wokół Księgi Powtórzonego Prawa i Listu do Hebrajczyków. Nie było łatwo, ale było warto – mówili uczestnicy konkursu.

Po części pisemnej uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział we Mszy św. sprawowanej w ich intencji w pobliskim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym czasie komisja konkursowa sprawdziła testy i wyłoniła siedmiu wspaniałych, a wśród nich byli:

 

Zuzanna Walkowiak z I LO w Głogowie,

Mateusz Pindel z ZS w Dobiegniewie,

Maja Ptaszyńska z ZS Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie,

Mateusz Hawryluk z ZS Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. oraz

Tymoteusz Siwek, Jakub Wolak i Kacper Ogórek z II LO w Gorzowie Wlkp.

 

 

Przed Zuzanną, Mateuszem i Mają finał OKWB w Niepokalanowie. GRATULACJE!

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, to konkurs wyjątkowy, bo nie ma w nim przegranych. Każdy, kto sięgnie po Pismo Świtę staje się zwycięzcą.

Patronat honorowy nad etapem szkolnym i diecezjalnym OKWB na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej objęli – Lubuska Kurator Oświaty Ewa Rawa i Biskup Diecezjalny ks. Tadeusz Lityński. Nagrody i poczęstunek dla uczestników konkursu dofinansował Urząd Miasta Zielona Góra.

 

galeria zdjęć z konkursu w Gościu Niedzielnym - kliknij 

 

<< pierwsza < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 55