Jesienna edycja XXIV OKWB w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Do udziału w jesiennej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 44 szkoły z terenu diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zgłosiły 106 uczniów. Do części pisemnej etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 31 osób.

Zakres merytoryczny tegorocznej edycji obejmował
Księgę Liczb oraz 1 List do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć.

2 października w siedzibie zielonogórskiego Oddziału Stowarzyszenia odbyła się część usta etapu diecezjalnego.
Komisji konkursowej przewodniczył biblista ks. dr Łukasz Łaszkiewicz.

Zmagania konkursowe poprzedziła wspólna modlitwa podczas Mszy św. sprawowanej w intencji uczestników i organizatorów Konkursu
w zielonogórskiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Podczas finału OKWB w Niepokalanowie diecezję zielonogórsko-gorzowską reprezentować będą:
Urszula Kwaśniewska z III LO w Zielonej Górze,
Emilia Zimny z II LO w Głogowie
oraz Mateusz Pindel z ZS w Dobiegniewie.

Wszystkim uczestnikom i laureatom etapów – szkolnego i diecezjalnego serdecznie gratulujemy.
W sposób szczególny dziękujemy nauczycielom za podjęty trud związany z przygotowaniem młodzieży do udziału w OKWB
oraz wszystkim, którzy wspierają organizację konkursu w naszej diecezji.

 

okwb kolaz 2020

PLAKAT XXV Pielgrzymka wysyłka

 
„Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej"
to motto debaty o patriotyzmie i polskiej racji stanu w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
do której obejrzenia serdecznie zapraszamy.
 
 
Posługa i nauczanie Prymasa Wyszyńskiego miały głęboki wymiar patriotyczny. Wartości wyniesione z domu rodzinnego ukształtowały przyszłego Prymasa Polski, który zawsze z oddaniem, odwagą a nawet heroizmem służył Bogu i Ojczyźnie. Najważniejszą dla Niego sprawą było dobro człowieka i wspólnoty narodowej. Prymas, mimo, że postrzegał ówczesne państwo, jako niesuwerenne, to jednak traktował je w kategoriach dobra wspólnego, o które należy się troszczyć i zapobiegać o jego interes, także na arenie międzynarodowej. Był bardzo krytyczny wobec antykościelnej polityki państwa, ale przebywając za granicą nigdy nie atakował władz, nie chciał, bowiem tworzyć wrażenia, że uprawia jakąś antypolską politykę. Prymas Stefan Wyszyński nawet w okresach wielkich kryzysów politycznych nie dążył do osłabienia państwa, ani wywołania zmiany systemu ustrojowego. Naród, zachowanie jego kultury i dziedzictwa chrześcijańskiego były najważniejszym punktem odniesienia. Mówił do biskupów „(…) gdybym wiedział, że dla ratowania Narodu należałoby pójść na kolanach do KC poszedłbym. Nie jest, bowiem istotna moja osoba, a byt i przetrwanie Narodu”.
 
plakat debata
 
 

<< pierwsza < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 55