KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA”
ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
al. Juliusza Słowackiego 12,
65-326 Zielona Góra
tel. 783 981 827
biuro@civitaschristiana.zgora.pl
 
DANE DO FV
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
NIP 526-17-39-362
 
REGION POZNAŃSKI
Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Poznaniu
ul. Bóżnicza 15/7
61-751 Poznań
 
Dyrektor Regionu i Przewodniczący Oddziału Okręgowego w Poznaniu
Karol Irmler